Programi solopetja: Basic – Performance – Media – Star

Cilj izvajanja programov solopetja je pridobiti pravilno in kvalitetno pevsko tehniko, spoznati različne glasbene zvrsti in pevske stile ter pripraviti vse, ki radi prepevajo, od otrok do odraslih, da bodo ob tem  resnično uživali in ob morebitnem nastopanju, s svojim petjem razveseljevali in navduševali tudi druge. V programih Performance, Media in Star pa želimo poudariti, kako pomembni za razvoj, ne samo na pevskem področju, ampak celostno, tako za razvoj osebnosti, krepitev samozavesti in ustvarjanja pozitivne samopodobe,  so nastopi, za katere se prizadevamo, da bi jih bilo čem več.

PROGRAM SOLOPETJA “BASIC”

OSNOVE PEVSKE TEHNIKE

Učenje dihalnih, ritmičnih, tonskih, intonančnih in drugih tehničnih vaj ter pesmi v manjšem glasovnem obsegu, z enostavno melodiko in ritmiko. Cilj je vzpostaviti čim boljšo osnovo, za kasnejše delo na zahtevnejši ravni. Učenci programa Basic še ne sodelujejo na nastopih. Število vaj, oz. skladb, ki jih učenec predela, je odvisno od sposobnosti in prizadevnosti posameznika. Program je primeren za začetnike ne glede na starost.

– predstavitev značilnosti vokalnega aparata
– osnove abdominalne tehnike dihanja
– optimalna drža telesa pri petju
– oblikovanje tona in stabilna intonacija
– osnove fraziranja
– razvijanje glasovnega obsega
– razvijanje jasne izgovorjave
– navajanje na samokontrolo
– krepitev glasbenega spomina
– učenje skladb (izključno v materinem jeziku)

BASIC 1A – PEDAGOŠKA URA 45′
BASIC 1B – PEDAGOŠKA URA 60′

PROGRAM SOLOPETJA “STAR”

NAPREDNE TEHNIKE PETJA, ZAHTEVNEJŠI NASTOPI, SNEMANJE V AVDIO STUDIU, SODELOVANJE V TV ODDAJAH, SODELOVANJE NA FESTIVALIH IN PEVSKIH TEKMOVANJIH V TUJINI

Izpopolnjevanje dihalnih, ritmičnih, tonskih, intonančnih in drugih tehničnih prvin ter učenje  pesmi v svojem glasovnem obsegu, z naprednejšo tehnično in muzikalno stopnjo zahtevnosti. Število vaj, oz. skladb, ki jih učenec predela, je odvisno od sposobnosti in prizadevnosti posameznega učenca. Cilj ni kvantiteta predelanih vaj in skladb, temveč kvaliteta ter tehnična in muzikalna dovršenost. Učence programa Star se vključuje na zahtevnejše javne nastope. Pogoj za vključitev na nastop je ustrezna pripravljenost učenca, za najbolj zahtevne nastope, kot so npr. TV snemanja ipd., pa je potrebno uspešno opraviti avdicijo. Zagotovljeno je najmanj deset nastopov v enem šolskem letu, ki se ne štejejo v kvoto rednega pouka. Vsi nadaljnji nastopi se štejejo kot reden pouk. Vsak nastop je ovrednoten z eno pedagoško uro.

Za dodatne vaje pred pomembnejšimi nastopi, imajo učenci programa STAR na voljo 10 brezplačnih dodatnih PU, ki jih koristijo v skladu s potrebami pedagoškega procesa in na osnovi dogovora z mentorjem. Za učence programa Star je organiziran skupinski pouk, poprečno 1 PU(45 minut) tedensko, ki se lahko izvaja tudi v obliki t.i. blok ur, odvisno od potreb pedagoškega procesa in nastopov. Obiskovanje skupinskih vaj je obvezno. Program je primeren za tiste učence, ki želijo zelo veliko nastopati in sodelovati tudi v skupini. Za sprejem v program Star je potrebno opraviti ustrezno avdicijo ali vsaj 1 leto obiskovati program Media in imeti najmanj 10 pomembnejših javnih nastopov (interne produkcije ne štejejo).

Na avdicijo kandidat, v kolikor jih ima, lahko prinese svoje posnetke (avdio, video).

– obvladovanje vokalnega aparata
– obvladovanje abdominalne tehnike dihanja
– obvladovanje optimalne drže za petje med gibanjem
– oblikovanje tona, stabilna intonacija in krepitev tehnične izurjenosti
– razvijanje glasovnega obsega preko oktave
– razvijanje jasne izgovorjave tudi v tujih jezikih
– niansiranje tona(dinamika, barva, intenzivnost)
– vključevanje vibrata v interpretacijo skladb
– tehnike povezovanja različnih glasovnih registrov
– učenje skladb tudi v tujih jezikih
– fraziranje v različnih glasbenih zvrsteh
– tehnika petja na mikrofon in ozvočenje
– večglasno petje v skupini
– krepitev pozitivne samopodobe in samozavesti
– pridobivanje izkušenj na nastopih
– ocena in analiza nastopov na osnovi ogleda videoposnetkov
– oblikovanje osebnega glasbenega izraza
– svetovanje pri pripravi nastopov (interpretacija, kostumografija, koreografija…)
– snemanje v avdio studiu (učencu pripada 10 snemalnih ur v šolskem letu)
– možnost sodelovanja na mednarodnih pevskih festivalih in tekmovanjih

STAR 4A – PEDAGOŠKA URA 45′
STAR 4B – PEDAGOŠKA URA 60′

PROGRAM SOLOPETJA “MEDIA”

NAPREDNEJŠE PEVSKE TEHNIKE IN JAVNO NASTOPANJE

Učenje dihalnih, ritmičnih, tonskih, intonančnih in drugih tehničnih vaj ter pesmi v svojem glasovnem obsegu, z naprednejšo tehnično in muzikalno stopnjo zahtevnosti. Za učence programa Media je organiziran tudi skupinski pouk, poprečno 1 PU(45 minut) tedensko, ki se lahko izvaja tudi v obliki t. i. blok ur, odvisno od potreb pedagoškega procesa in nastopov. Obiskovanje skupinskih vaj je obvezno. Program je primeren za tiste učence, ki želijo več nastopati in radi sodelujejo tudi v skupinah. Učenci programa Media sodelujejo tudi na zahtevnejših javnih nastopih, seveda pa je kriterij za vključitev učencev na nastope ustrezna pripravljenost ter siceršnja prizadevnost pri pouku in delu doma. Zagotovljenih je najmanj šest nastopov v enem šolskem letu. Število vaj, oz. skladb, ki jih učenec predela, je odvisno od sposobnosti in prizadevnosti posameznega učenca. Cilj ni kvantiteta predelanih vaj in skladb, temveč kvaliteta ter tehnična in muzikalna dovršenost izvedbe.Program je primeren za tiste učence, ki želijo več nastopati in radi sodelujejo tudi v skupinah.Učenci programa Media sodelujejo tudi na zahtevnejših javnih nastopih, seveda pa je kriterij za vključitev učencev na nastope ustrezna pripravljenost in siceršnja prizadevnost pri pouku in pri delu doma. Zagotovljenih je najmanj šest nastopov v enem šolskem letu. Nastopi se štejejo v kvoto rednega pouka. Vsak nastop je ovrednoten z eno pedagoško uro.Eventualne dodatne vaje za nastope, niso zajete v redni kvoti in se vrednotijo enako kot skupinski ali individualni pouk(odvisno od narave vaj).

– obvladovanje vokalnega aparata
– obvladovanje abdominalne tehnike dihanja
– obvladovanje optimalne drže za petje in gibanje
– oblikovanje tona in stabilna intonacija
– krepitev tehnične izurjenosti in vokalne agilnosti
– jasna izgovorjava in doživtego podajanja pesmi
– petje v različni dinamiki
– učenje osnovnih vaj za vibrato
– razvijanje glasovnega obsega preko oktave
– tehnike prehodov med različnimi glasovnimi registri
– učenje skladb tudi v tujih jezikih
– fraziranje v različnih glasbenih zvrsteh
– tehnika petja na mikrofon in ozvočenje
– oblikovanje pozitivne samopodobe
– krepitev samozavesti, potrebne za nastope
– priprava za nastopanje in vključevanje gibanja
– pridobivanje izkušenj na nastopih
– petje v skupini (unisono in enostavno dvoglasje)

MEDIA 3A – PEDAGOŠKA URA 45′
MEDIA 3B – PEDAGOŠKA URA 60′

 

PROGRAM SOLOPETJA “PERFORMANCE”

OSNOVE PEVSKE TEHNIKE S PRIPRAVO ZA NASTOPANJE
Učenje dihalnih, ritmičnih, tonskih, intonančnih in drugih tehničnih vaj ter pesmi v svojem glasovnem obsegu, z osnovno stopnjo zahtevnosti melodike in ritmike. Program je primeren 
za učence, ki se spopadajo z začetnimi težavami v zvezi z nastopi (trema, strah pred publiko, strah pred napakami med nastopom,…), vendar pa si želijo nastopati.

Učenci programa Performance sodelujejo na manj zahtevnih nastopih, večinoma internih produkcijah v organizaciji GS Osminka, ki so namenjene staršem, sorodnikom in prijateljem učencev, kjer si pridobijo dragocene izkušnje za kasnejše bolj zahtevne in odmevne nastope. Število vaj, oz. skladb, ki jih učenec predela, je odvisno od sposobnosti in prizadevnosti učenca. Cilj ni kvantiteta predelanih vaj in skladb, temveč kvaliteta ter tehnična in muzikalna dovršenost. Zagotovljeni so najmanj trije nastopi v enem šolskem letu, ki se štejejo v kvoto rednega pouka. En nastop je ovrednoten z eno pedagoško uro. Eventualne dodatne vaje za nastope, niso zajete v višini osnovnega prispevka in se vrednotijo kot ure rednega individualnega pouka.

– poznavanje značilnosti vokalnega aparata
– utrjevanje abdominalne(trebušne)tehnike dihanja
– optimalna drža telesa pri petju
– oblikovanje tona in stabilna intonacija
– fraziranje v različnih glasbenih zvrsteh
– razvijanje glasovnega obsega do ene oktave
– razvijanje jasne izgovorjave
– navajanje na samokontrolo
– osnove tehnike petja na mikrofon in ozvočenje
– oblikovanje pozitivne samopodobe
– krepitev samozavesti potrebne za nastope
– učenje skladb različnih glasbenih zvrsti
– krepitev glasbenega spomina
– priprava za nastopanje (psihološka priprava za obvladovanje treme)

PERFORMANCE 2A – PEDAGOŠKA URA 45′
PERFORMANCE 2B – PEDAGOŠKA URA 60′

SPLOŠNA POJASNILA, KI SE NANAŠAJO NA PROGRAME SOLOPETJA

V kolikor se starši določenega učenca odločijo, da se njihov otrok omogočenega nastopa, ne bo udeležil, se ti nastopi, razen v primeru neodložljivih šolskih obveznosti, zdravstvenih težav ali višje sile, kljub temu odštejejo od kvote nastopov, ki jih glasbeni studio Osminka mora zagotoviti učencem posameznih programov(ne velja za program Basic). Pomoč pri širši medijski promociji, oblikovanje javne podobe prek medijev, uveljavitev na področju slovenske zabavno glasbene scene, je stvar posebnega dogovora, pogodbe, ki se sklene individualno (za mladoletne učence jo sklenejo lahko samo starši), kjer se natančno opredelijo medsebojne pravice, odgovornosti ter obveznosti, ki jih učno vzgojni pedagoški proces ne zajema in se nanaša na delo glasbene agencije oz. managementa.

V primeru priprave za sodelovanje na avdicijah za festivale, resničnostne šove in podobno, je potrebno skleniti poseben dogovor, oz. pogodbo, kjer se natančno določi načine in pogoje sodelovanja ter obveznosti, ki jih mora učenec ali učenka opravljati, saj so izkušnje pokazale, da brez tega ni mogoče zagotoviti ustreznega napredka in želenih rezultatov.

Dejavnosti kot so izdelava instrumentalnih podlag(matric), avtorskih skladb, studijskih posnetkov, predstavitvenih, avdio, foto in video CD-jev in DVD-jev, fotografij, videospotov ipd., priprava in ali objava videospotov na spletu ipd., so predmet posebnega, ločenega dogovora in jih edagoški proces v okviru navedenih programov solopetja ne zajema, imajo pa učenci določenih programov pravico koristiti popuste za naštete storitve, ki jih ti programi predvidevajo.

Za vse morebitne nejasnosti in vprašanja, nas pokličite na telefonsko št.: +386(0)41 650 936 ali nam pišite na e-mail: info@studio-osminka.si in z veseljem si bomo vzeli čas za dodatna in podrobnejša pojasnila.

 

SPLOŠNA POJASNILA, KI SE NANAŠAJO NA VSE PROGRAME

Pouk poteka vzporedno s koledarjem v državnem šolstvu, enkrat tedensko, v času šolskih počitnic in državnih praznikov se pouk ne izvaja.

Glasbene podlage, t.i. matrice in midi spremljave, se uporabljajo izključno na vajah in nastopih v okviru glasbenega studia Osminka. Za vsakršno drugačno uporabo se je potrebno za vsak primer posebej dogovoriti o pogojih in načinu z vodstvom GSO. Za nastope, katerih izvedba oz., sodelovanje na njih, je povezano s stroški(ozvočenje, tonski tehnik, maskerka, oder, prevoz,…), je potrebno prispevati določen znesek, oz. kotizacijo, za pokritje teh stroškov. Višina prispevka za nastop bo vedno znana pred prijavo na nastop in bo odvisna tudi od števila nastopajočih. Učence za nastop določi njihov mentor v skladu s potrebami posamezne prireditve in znanjem ter pripravljenostjo učenca. Nastopi niso obvezni, jih pa priporočamo, še zlasti, v kolikor otrok oz. učenec izraža veselje do tega. V primeru morebitnega nesodelovanja ali odsotnosti prosimo, da o tem pravočasno obvestite svojega mentorja.

Storitve kot so izdelava instrumentalnih podlag(matric), avtorskih skladb, studijskih posnetkov, predstavitvenih, avdio, foto in video CD-jev in DVD-jev, fotografij, videospotov ipd., priprava in ali objava videospotov na spletu ipd., so predmet posebnega, ločenega dogovora in jih pedagoški proces v okviru navedenih programov solopetja ne zajema, imajo pa učenci določenih programov pravico koristiti popuste za naštete storitve, ki jih programi predvidevajo.Za vse morebitne nejasnosti in vprašanja, nas pokličite na telefonsko št.: +386(0)41 650 936 ali nam pišite na e-mail: info@studio-osminka.si  in z veseljem si bomo vzeli čas za dodatna in podrobnejša pojasnila. S podpisom pristopne izjave podpisnik potrjuje, da soglaša s pogoji dela in ostalimi določili, ki opredeljujejo delo v glasbenem studiu Osminka.

Preskoči na orodno vrstico